Archive for 11/06/2009

Poll: hoe ziet de nieuwe Vlaamse regering er volgens u uit?   Leave a comment

large_418711

Kris Peeters is gisteren gestart met de eerste gespreksronde om een nieuwe Vlaamse regering te gaan vormen. De voorzitters van LDD, Vlaams Belang en Groen! opteren gezien hun verkiezingsuitslag voor de oppositie. Groen! en LDD willen de regeringsploeg wel aan een tweederdemeerderheid helpen die nodig is voor de staatshervorming. Officieel zijn dus CD&V, N-VA, SP.A en Open VLD bereid om in een nieuwe regering te stappen.

Vooralsnog houdt Peeters alle opties open zonder zichzelf een deadline te stellen. Hij ziet zes belangrijke punten waarrond hij een regeerakkoord wil vormen: de aanpak van de economische crisis, het toekomstplan Vlaanderen in Actie, begroting en beleidsruimte, de uitbouw van een warm en sociaal Vlaanderen, een efficiëntere Vlaamse overheid en dit alles gecombineerd met een verdere staatshervorming. Peeters vraagt een uitdrukkelijk engagement van de kandidaat-deelnemers om een sterke coalitie samen te stellen die de volledige vijf jaar wil uitdoen.

Wat denken jullie ervan? Welke partijen vormen onze volgende Vlaamse regering? En waarom moet juist deze coalitie worden gevormd? Ik zal zelf als eerste het achterste van mijn tong laten zien. Volgens mij maakt Peeters een zo breed mogelijke coalitie met 4 partijen. Mocht hij Open VLD passeren dan komt de federale regering onder druk te staan. SP.A zou in dat geval ook kunnen azen op vervroegde verkiezingen omdat ze federaal in de oppositie zitten. Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat hij N-VA niet mee in zijn regering neemt. Mocht hij dat wel doen, dan zou dat hem bij een volgende verkiezing wel eens zwaar kunnen worden aangerekend.

UPDATE

Iedereen die de politiek een beetje van dichtbij volgt weet ondertussen dat Kris Peeters Open VLD uit de Vlaamse regering heeft gebonjourd (na hun smadelijke verkiezingsnederlaag). Ondertussen tracht hij dus een Vlaamse regering uit te bouwen met daarin leden van CD&V, SP.A en N-VA. Meer info volgt wanneer de nieuwe Vlaamse ministers bekend raken.

Posted 11/06/2009 by ambijans in Politiek

Tagged with