Archive for 11/07/2011

‘Tonio’ (A.F.Th. van der Heijden)   Leave a comment

Een kind verliezen moet zowat het ergste zijn wat je als ouder kan overkomen. Ik ben geen ervaringsdeskundige maar ik kan me goed voorstellen dat deze uitspraak vrij dicht bij de waarheid zal komen. Vooral dan omdat in de normale gang van zaken het kind zijn ouders meestal overleeft. Helaas gaat het soms anders, zoals in de nieuwste A.F.Th. van der Heijden, die passend ‘een requiemroman’ als ondertitel meekreeg. Een waargebeurde literaire roman m.a.w.

Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio van der Heijden, het enig kind van A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het leven. Het is vroeg in de ochtend als hij, ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van Amsterdam, wordt geschept door een auto. Hij wordt in kritieke toestand naar het Academisch Medisch Centrum vervoerd, waar hij diezelfde dag aan zijn verwondingen overlijdt. Tonio zal niet ouder worden dan 21 jaar.
A.F.Th. van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht naar het wat en het hoe, die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, politiemensen, artsen en het mysterieuze meisje Jenny, dat in de laatste weken van Tonio’s leven een cruciale rol blijkt te hebben vervuld.
Tonio vormt de neerslag van die zoektocht. Een nauwgezette reconstructie van een jongensleven en een radeloze queeste naar zin en betekenis. Zoiets kan niets anders dan een pakkend boek opleveren!

Posted 11/07/2011 by ambijans in Literatuur