Archive for 05/06/2012

Eigenaardigheden   Leave a comment

Was het niet Gerard Walschap die ooit schreef: ‘De mens, ge kunt daar niet aan uit.’ Ik denk wel dat hij ergens een punt had. Niet alles wat we in ons dagelijkse leven doen Ć©n laten kan altijd worden opgevat als pure logica. We zeggen wel dat we consequent handelen en ons niets laten opdringen, maar vaak doen we precies het tegenovergestelde. Dat zal vast niet altijd en overal voor ieder van jullie van toepassing zijn, maar ik denk dat het zeer herkenbaar is. ’t Is ten andere geen misdrijf dat sommige dingen lopen zoals ze lopen, als ze door een grote groep van mensen wordt opgepikt zijn we gewoon geneigd om mee achter de fanfare te lopen. Het omgekeerde (‘voor de fanfare lopen’) is een beetje onnozel, tenzij je lid bent van het plaatselijke majorettekorps. šŸ˜‰ Een aantal voorbeelden om alles te staven.

  1. Vrouwen die gescheiden zijn … nemen vaak onmiddellijk een nieuw exemplaar in huis, zelfs als ze daarvoor altijd steen en been hebben geklaagd over ‘de venten’. Of dat nu wordt gedaan uit financiĆ«le noodzaak of niet laten we in dit geval (makkelijkheidshalve) buiten beschouwing.
  2. Niemand laat zich ooit door reclame beĆÆnvloeden. Tijdens de televisiereclame zappen we met z’n allen weg of spoelen door met de digicorder. Maar tijdens een avondje CL voetbal met tussendoor wat drankreclame drinken we de halve/hele koelkast leeg. We zien iemand een ijsje eten op tv, dus halen we meteen iets uit de diepvries (als er wat in huis is tenminste). Anders komt het bijĀ een eerstvolgende winkelbeurt gegarandeerd in ons karretje terecht.
  3. Spectaculaire filmpjes op internet (facebook of elders) worden nog al te vaak geopend door nietsvermoedende gebruikers. Hoe sensationeler de titel van het filmpje, hoe meer kans dat je de boel opent om zelf eens een kijkje te nemen. Je wil niet weten hoeveel mensen gewoon alles delen op facebook (zelfs tot de allergrootste hoaxes aan toe). Hoe vaak wij dat beruchte kind uit het brandwondencentrum ondertussen al hebben zien passeren, dat bij elke muisklik geld kreeg van de internetprovider om die kostelijke operatie te betalen? Dat kind is nu ofwel a) verkoold b) zo oud, dat het alĀ bijna op deĀ unief zit of c) schatrijk van alle gulle giften. En dan zwijgen we nog over wedstrijden waarbij je gratis gsm’s, auto’s e.d. kan winnen!
  4. We zien graag een politieke tegenstander zwaar onderuitgaan (de vele voorbeelden van de afgelopen week indachtig), zeker als daar achteraf een storm van kritiek op volgt. De heisa is vaak immens groot, terwijl het in sommige gevallen over eerder banale feiten gaat. Als hetzelfde probleem zich voordoet bij mensen die we een warm hart toedragen zijn we merkelijk milder in onze reactie. ‘Ach, iedereen maakt al eens een fout … toch?’
  5. Het is opvallend hoe vol onze leeszaal zit als KRC Genk goed presteert. Als het een keer minder loopt (zoals tijdens de reguliere competitie), dan is er weinig animo om alle krantencommentaren te doorworstelen. Of bestaat het fenomeen ‘successupporter’ dan toch? šŸ˜‰
  6. Willen vrouwen die (naar eigen inzicht) zeggen dat ze ‘een dik gat hebben’ nu bevestigd worden in hun stelling of willen ze daar resoluut in worden tegengesproken? Het is ons niet altijd even duidelijk. Om ruzies en akkefietjes te vermijden is het misschien beter om vanaf het begin helder te communiceren, dames? Jullie weten toch dat niet alle mannen tussen de regels kunnen lezen. Probeer daar aub een beetje rekening mee te houden in het vervolg! šŸ˜€
  7. Het Calimerosyndroom is terug aan een gestage opmars bezig. Allereerst in de figuur van Vlaamse volksheld nummer Ć©Ć©n, Bart De Wever. ‘Iedereen is tegen ons’ zegt hij, daarbij vergetend dat hij zelf een beetje voor die situatie heeft gezorgd. Afgelopen seizoen hadden we ook een Belgische voetbalploeg in het Brugse, die te pas en te onpas onheus werd bejegend door ‘de vijand’ (die zich meestal verplaatste vanuit Brussel). Heeft er nooit eens een nuchter denkend iemand opgeworpen dat ze misschien gewoon ‘niet goed genoeg’ waren? Als je vaak in het winnende kamp zit is de frustratie natuurlijk minder groot, maar ‘de fout bij jezelf zoeken’ is ook een kwaliteit.

Om te bewijzen dat ik menselijk ben, durf ik gerust zeggen dat ik me al wel eens heb bezondigd aan voorbeeld 2, 3, 4 en 7. Vrijwel iedereen is beĆÆnvloedbaar door reclame, we consumeren allemaal van tijd tot tijd dus dat is gewoon een economische wetmatigheid. De Ć©chte hoaxes op internet zie ik ondertussen al vanop kilometers afstand naderen, maar eens op een verdacht filmpje klikken? Ik moet zeggen dat ik mij daar al eens aan heb laten vangen. Politiek en sport kunnen we eigenlijk mooi aan elkaar koppelen. We hebben allemaal zo onze favorietjes, dus is het verdomd moeilijk om soms tot een objectieve weergave van de feiten te komen. Er is trouwens niets mis met fanatieke mensen, zolang we hetĀ achteraf maar genoeg kunnen relativeren. Da’s in theorie nog altijd makkelijker dan in praktijk!

Posted 05/06/2012 by ambijans in Algemeen