Archive for 06/06/2012

TV Nostalgie (17)   Leave a comment

Vorige week verdween één van de (bij wijlen) meest hilarische tv-programma’s van de afgelopen jaren ‘Man bijt hond’ van het televisiescherm. Er zaten nogal wat reportages in, waarbij je je achteraf kon afvragen: hoe ver staan dit soort filmpjes nu nog af van wat ‘In de Gloria’ ooit op ons losliet? Op bepaalde momenten was die scheidslijn ontzettend dun. De werkelijkheid overtrof de fictie soms, maar dat leverde dan weer amusant beeldmateriaal op waarvan we jullie graag nog een aantal staaltjes willen laten zien.

1. Kabouter Wesley: één van mijn all-time-heroes

2. Vaneigens: populair afsluitend rubriekje van MBH

3. Een aantal vaste onderdelen

4. Grappige personages uit MBH

5. En tot slot nog een aantal weirdo’s

Posted 06/06/2012 by ambijans in TV