Archive for 09/06/2012

Startschot voor gemeenteraadsverkiezingen   Leave a comment

Op zondag 14 oktober a.s. trekken we met z’n allen weer naar de stembus voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ik veronderstel dat alle Zonhovense partijen ondertussen volop bezig zijn met hun lijstvorming. Als alles goed is hebben er dit jaar zes partijen een lijst ingediend met kandidaten. De grote partijen komen met een volledige kieslijst, andere partijen misschien met een kleinere fractie. Binnenkort zal het allemaal veel duidelijker worden.

Dit kunnen we al met zekerheid zeggen over de gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven: Open VLD, SP.A/Groen, CD&V, Vlaams Belang, N-VA en de nieuwe partij Voluit voor Zonhoven zullen in oktober naar de gunsten van de kiezer dingen. Ter herinnering: in 1994 brak de VLD de meerderheid die tot dan in handen was van SP, CVP en VU. De VLD behaalde twee legislaturen een volstrekte meerderheid, maar sloot in 2006 een coalitie met CD&V. Het bleef wél nog de grootste partij van de gemeente, maar het moest toch het geweer van schouder veranderen.

De komende tijd gaan we de jonge kandidaten van de Open VLD lijst een beetje promoten. Ondanks de sterk vergrijzende bevolking (niet enkel qua haarkleur) blijven de jongeren nog altijd de toekomstige generatie. Veel van de nog uit te voeren beleidsdaden zijn in de eerste plaats belangrijk voor de jonge mensen van nu. We vinden dat alle mensen met een schepenfunctie (binnen Open VLD dan) genoeg kansen hebben gehad om zichzelf en hun verwezenlijkingen tijdens deze legislatuur in de verf te zetten. De nog niet zo bekende jongere kandidaten verdienen daarom net een extra duwtje in de rug. We hopen zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met de eerste jongere in het rijtje. Be prepared! 😉

Posted 09/06/2012 by ambijans in Politiek