Archive for 08/01/2013

Straffe 1000 (1216-1220)   Leave a comment

apollo 440

Op mijn verjaardag deel ik graag enkele streepjes muziek met de gemeenschap. Ik maak de conceptjes voor mijn Straffe 1000 altijd ruim op voorhand, dat we dus net bij deze 5 fragmentjes uitkomen is in dit geval louter toeval. De komende dagen volgt er meer small talk, al wil ik hier toch even melden dat de bibliotheek nog steeds wordt achtervolgd door zieke collega’s. Geen simpele verkoudheidjes maar dingen zoals oververmoeidheid of immobilisatie. Bij ons ben je eigenlijk altijd gesjareld: we doen vaak zittend werk maar we moeten evenzeer rondlopen tijdens de uitleendienst. Als je het één noch het ander kan, dan zit je met een gigantisch probleem. We zaten al met een viertal collega’s die langere tijd uit waren/zijn, gisteren vertrokken liefst drie mensen vroeger dan voorzien. Eentje keert zeker snel terug, de andere moeten we 14 dagen missen en over nummer drie hoorden we later op de dag gelukkig vrij positief nieuws. De spoeling was al dun … we hadden elkaar op die eerste werkdag nooit ‘een goede gezondheid’ mogen toewensen. Volgens mij geeft zoiets bad karma! 😉

1216. Raw power – Apollo 440 (1997)

1217. (I know) the trip – Swell (1997)

1218. So you think you’re in love – Robyn Hitchcock & The Egyptians (1991)

1219. Lies – Thompson Twins (1983)

1220. Blister in the sun – Violent Femmes (1983)

violent femmes

Posted 08/01/2013 by ambijans in Muziek