Archive for 04/04/2013

‘De economie van goed en kwaad’ (Tomás Sedlácek)   Leave a comment

Sedlácek

In afwachting van een nieuw quizweekend dat alweer voor de deur staat (wij vertonen de laatste tijd afkickverschijnselen als we eens een week quizloos blijven) doen we nog een literatuurtip cadeau. Het is voor iedereen crisis (voor de één al wat meer dan voor de ander) en die crisis zou volgens specialisten wel eens héél lang kunnen blijven duren. Het ideale moment voor sommige economen om eens in hun pen te kruipen. ‘Schitterend geschreven’ … ik kon dit boek tot op twee derde ervan niet wegleggen of ook maar aan iets anders denken … je blijft lezen.’ – Samuel Brittan, Financial Times `Tomás Sedlácek bepleit niets minder dan een ‘humanomie’, een beschouwing van het lot van de mens in deze wereld van schaarste waarin ook de verhalen van de mens en zijn filosofieën worden betrokken. Economen hebben zichzelf verlamd door hun gebrek aan academische breedte en hun `wetenschappelijke’ minachting voor het menselijk woord. Sedlácek, die zowel naar het Gilgamesj-epos als de film The Matrix kijkt, kun je moeilijk van kleingeestigheid betichten. Het indrukwekkendst echter, is de diepgang. Sedlácek dringt door tot de ziel van de economie.’ – Deirdre McClosky, schrijfster van ‘The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce’ en ‘The Cult of Statistical Significance’ `In deze sterke, geweldige ontdekkingsreis roept Tomás Sedlácek ons allemaal op, om onze verbeelding meer te laten spreken en breder en concreter na te denken over de economie dan we sinds vele generaties hebben gedaan. Vele denkers, onder wie ook vele economen, zullen in dit boek de aanzet tot nieuw onderzoek vinden.’ – Michael Novak, schrijver van ‘On Two Wings’ en ‘Washington’s God’ `De economie van goed en kwaad is’ een verrukkelijke krachttoer die een groot publiek een ongebruikelijke, erudiete en boeiende kijk op de wereld biedt.’ – Jan Svejnar, hoogleraar Economie en Overheidsbeleid, universiteit van Michigan

Tomás Sedlácek heeft als geen ander de ramen open gezet in de economie. Deze jonge adviseur van Václav Havel werd door de Yale Economic Review uitgeroepen tot één van de `vijf spannendste denkers in de economie’. Hij is tegenwoordig de eerste macro-econoom van de grootste Tsjechische bank en lid van de Nationale Economische Raad in Praag. In Tsjechië is hij met zijn provocerende publicaties uitgegroeid tot een nationaal fenomeen. Zijn werk is zelfs bewerkt voor een theaterproductie die avond aan avond volle zalen trekt in het Nationale Theater in Praag. Sedlácek heeft interesse voor de economie gewekt bij een ongekend breed publiek: kunstenaars, filosofen, politici, journalisten, studenten, intellectuelen. Zelfs mensen die volstrekt niets te maken hebben met eco­nomie als vakgebied lezen hem met groot plezier. Hoe hij dit doet? Door zich niet te storen aan de gebruikelijke hekjes rond de economie en door een eenvoudige, bijna ketterse stelling te betrekken: eigenlijk gaat de economie over niets meer of minder dan de vraag over goed en kwaad. In ‘De economie van goed en kwaad” bekijkt Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril en daagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld. De economie is een wetenschap, een waardevrij wiskundig onderzoek, wordt vaak beweerd. Maar voor Sedlácek is de economie iets van onze cultuur, een product van onze beschaving. `Zelfs het meest doorwrochte wiskundige model,’ zegt hij, `is op de keper beschouwd een verhaal, een parabel, onze poging om de wereld waarin wij leven op een rationele manier te doorgronden.’ Om de overtuigingen die ten grondslag liggen aan de economie te begrijpen, stapt hij over de gebruikelijke piketpaaltjes rond het vak­gebied heen en vindt economie in mythen, religie, theo­logie, filosofie, psychologie, lite­ratuur en film. Hij kijkt naar het ­Gilgamesj-epos en het Oude Testament en naar het ontstaan van het christendom, naar zowel Descartes als Adam Smith en de consumptiedrang van de Fight Club. In zijn spannende, postmoderne stijl stelt hij prangende `meta-economische’ vragen over niets minder dan de ziel van de economie. In wat kenners beschouwen als een indrukwekkende stap voorwaarts in de `humanomie’ stelt Sedlácek de wijsheid van filosofen en dichters boven de strikte wiskundige modellen van het menselijk handelen. Met zijn baanbrekende benadering verandert hij onze manier van denken over de economie en de manier waarop wij economische waarde berekenen.

Posted 04/04/2013 by ambijans in Literatuur