Archive for 28/02/2014

‘Uitverkoren’ (A.F.Th. van der Heijden)   Leave a comment

uitverkoren

Met het voltooien van de requiemroman ‘Tonio’ had A.F.Th. van der Heijden nog niet alles gezegd over zijn in 2010 verongelukte zoon. De interviews in de weken na de publicatie beantwoordde hij schriftelijk. Dat leverde in totaal zes artikels op die uitgroeiden tot zorgvuldig gecomponeerde essays over de ontstaansgeschiedenis van ‘Tonio’ en de overlevingsstrategieën van de achtergebleven ouders. in ‘Uitverkoren’ zijn deze teksten verzameld en aangevuld met de novelle ‘Uitverkoren’, de oertekst die aan de basis lag van ‘Tonio’. ‘Uitverkoren’ omspant de moeilijkste jaren van uit het leven van Adri van der Heijden en zijn vrouw Mirjam Rotenstreich. Vermits ik ‘Tonio’ een fantastisch boek vond, voel ik mezelf haast moreel verplicht om dit vervolg (?) ook te lezen. ‘Tonio’ was een heftig boek, maar zo sterk omdat je hun lijden gewoon kon voelen. Aanrader! We hopen van ‘Uitverkoren’ exact hetzelfde.

Posted 28/02/2014 by ambijans in Literatuur