Archive for 02/05/2014

De vraag van de week (15)   Leave a comment

cartoon-dag-van-de-arbeid-robots

De meerderheid van onze werkmakkers maakt vandaag gezellig de brug, dus nu zijn we slechts met een handvol medewerkers present op de werkvloer. Terwijl bijna alle gemeentelijke diensten gewoon de brug maken, is er vroeger eens beslist dat de bibliotheek daar niet aan zou meedoen. Er werd geredeneerd dat het eigenlijk niet zinvol was om geen diensten te verlenen, terwijl de belastingbetaler er eigenlijk toch voor zorgde dat wij onze job konden uitoefenen. Dat was zo min of meer de stelling! Hoe je het ook draait of keert, de meeste collega’s hebben zich ondertussen een beetje verzoend met deze situatie. Al blijft het irritant, want helaas moeten er niet veel diensten worden verleend. De overgrote meerderheid van onze bezoekers gaat er namelijk klakkeloos vanuit dat wij gesloten zijn. De maatregel schiet dus in zekere zin haar doel voorbij. We kunnen straks weer gezellig turven hoeveel mensen ons bellen om te vragen of we vandaag geopend zijn! 😉 Daarmee komen we meteen bij onze vraag van deze week die een antwoord geeft op de feestdag van gisteren: ‘Waarom wordt er niet gewerkt op de Dag van de Arbeid?’.

De viering van 1 mei is begonnen toen de Amerikaanse vakbond AFL in 1884 besloot vanaf 1 mei 1886 te streven naar een werkdag van maximaal acht uur. Tot die tijd waren werkdagen van 12 uur en meer eerder regel dan uitzondering. Vanaf dat moment werd 1 mei de vaste dag waarop arbeiders en vakbonden stilstaan bij de rechten van werknemers. Europese arbeidersbewegingen volgden het Amerikaanse voorbeeld van de 1-meiviering vanaf 1889. De Amerikanen vieren Labor Day sinds 1886 op een andere dag, de eerste maandag van september. 1 mei is besmet geraakt door de Haymarket riots in Chicago. Tijdens een staking van arbeiders braken rellen uit waarbij een aantal mensen de dood vond. De inzet van de staking was de eis om niet meer dan acht uur per dag te hoeven werken. In veel landen (waaronder België) is de ‘dag van de arbeid’ nog steeds een nationale feestdag en een verplichte vrije dag. Vakbonden organiseren jaarlijks op 1 mei grote demonstraties en manifestaties om aandacht te vragen voor de rechten van arbeiders.’ In Nederland kwam de ‘Dag van de Arbeid’ nooit helemaal van de grond omdat het vooral een socialistisch feestje was. ‘Wij hebben geen speciale dag nodig om de belangen van werknemers onder de aandacht te brengen.’ Zo klinkt het bij het merendeel van de Nederlanders. In Nederland had men ook concurrentie van Koninginnedag (ondertussen Koningsdag) en Bevrijdingsdag, feestdagen die rond dezelfde tijd vallen en waar veel meer animo voor bestaat.

Posted 02/05/2014 by ambijans in Algemeen