Archive for 13/02/2015

De vraag van de week (46)   Leave a comment

broodje krokodil

Ik denk dat veel mensen de meest bekende en/of bestaande varianten van dit soort verhalen ondertussen wel kennen: het hondje dat ontplofte in de magnetron, de dode oma die wordt gestolen op vakantie, de werknemer bij Coca Cola die oploste in een tank vol cola, de krokodillen die in de riolen van New York zouden leven, mannen die na een nachtje stappen van een nier zijn beroofd, vrouwen die kunnen kiezen tussen een verkrachting of ‘de eeuwige glimlach’ en bioscoopbezoekers die besmet raken door HIV nadat ze op een injectienaald zijn gaan zitten. Met de regelmaat van de klok duikt dit soort verhalen op via diverse kanalen maar er zit altijd één constante in: het verhaal wordt voor waar verkondigd, doch telkens als men op zoek is naar een betrouwbare bron om het bericht te verifiëren én bevestigen dan blijkt die bron nooit te bestaan. De vraag van deze week is dus simpelweg: ‘Wat is een broodjeaapverhaal/urban legend en hoe is dit fenomeen ontstaan?’

We kunnen rustig stellen dat dit soort mythes om (grotendeels) verzonnen verhalen draait die als zijnde ‘waar gebeurd’ worden doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht winnen. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal (door)vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent. Ook ontbreken exacte data, locaties en namen van personen. Broodjeaapverhalen zijn vaak sensationele of bizarre anekdotes die inspelen op de al dan niet latente angsten en vooroordelen van mensen. Sommige zijn oorspronkelijk losjes op een waar gebeurd voorval gebaseerd, maar door het vele doorvertellen zijn de ware feiten niet meer herken- of aanwijsbaar. Ook pseudowetenschappelijke onzin valt onder het broodjeaapverhaal in ruime zin. Het begrip broodjeaapverhaal of kortweg “een broodje aap” raakte bij ons in zwang nadat de schrijfster Ethel Portnoy in 1978 een aantal van dergelijke verhalen had gebundeld in het boekje ‘Broodje Aap : de folklore van de postindustriële samenleving’. De titel is ontleend aan het verhaal dat in een bepaald restaurant broodjes met apenvlees te koop zouden zijn. In het Nederlandse taalgebied spreekt men ook wel van een stadssage of, analoog aan het Engelse urban legend, over een stadslegende (hoewel het meestal geen legenden maar sagen betreft). Hoor je binnenkort bij de kapster, op café of elders een héél sterk verhaal dat nauwelijks te bevatten is, dan mag je er bijna zeker van zijn dat het om een ‘urban legend’ gaat. 😉

Posted 13/02/2015 by ambijans in Algemeen