Archive for 27/07/2017

De top 100 tv-series (8) The Wire (2002-2008)   Leave a comment

the wire

In deze rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de beste tv-reeksen/sitcoms/miniseries e.a. die bij mij een onuitwisbare indruk nalieten in de loop der jaren. Het gaat meestal om dingen die langer liepen dan één seizoen, een uitzondering niet te na gesproken. Omdat ook mijn dagen maar 24 uur tellen is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één serie die de 100 niet heeft gehaald, omdat ze mijns inziens ‘totally overrated’ is.

‘The Wire’ is een Amerikaanse televisieserie. Deze politiemisdaadserie liep over vijf seizoenen – die elk een eigen facet van Baltimore belichten. De serie draait om de politie die criminelen volgt middels afluisterapparatuur, the Wire genoemd in het vakjargon. Wat de serie onderscheidt van andere series is de gelijke aandacht voor opsporingsambtenaren én criminelen en het ontbreken van de traditionele good guys en bad guys. Eigenlijk mankeert er wel wat aan ieder personage. Bovendien krijgt de kijker sympathie voor zowel crimineel als politieman. Verder ontbreken snelle plotwisselingen met veel actie, veelal een vast onderdeel van een politieserie, nagenoeg geheel. In die zin is het ook geen politieserie, maar veel meer een sociaal drama, waarbij nadrukkelijk het falen van bepaalde zaken in de Westerse (Amerikaanse) samenleving onder de loep wordt genomen. De bedenker van de serie is David Simon. Wie deze reeks een faire kans geeft, gaat achteraf geen spijt krijgen dat er een nadere kennismaking zal volgen met McNulty, Lester Freamon, Omar Little en andere Stringer Bells.

Absoluut te mijden op tv: ‘The Big Bang Theory’ (2007-)

Posted 27/07/2017 by ambijans in TV