Archive for 18/03/2018

Herinneringen uit mijn jeugdige jaren (27)   1 comment

het begin (van het einde) van mijn politieke carrière

In deze rubriek rakelen we herinneringen op aan (lang) vervlogen tijden. Dingen die ik om de één of andere reden ben blijven onthouden omdat ze grappig, ontroerend, beklijvend of gewoonweg interessant waren. Soms zijn ze universeel en zéér herkenbaar. Of iets zich nu in Zonhoven afspeelde of daarbuiten heeft in dat geval weinig belang. We streven naar een herinnering of honderd, daarna is het tijd voor weer iets nieuws.

Sommige mensen weten misschien nog dat ik in lang vervlogen tijden (toen de dieren ook al niet meer spraken dus het is eigenlijk nog relatief kort geleden) ooit politieke ambities koesterde. Was het omdat mijn allereerste stembusgang in 1991 (ik was 19!) er eentje was die de gemoederen danig beroerde? Die zondag staat sindsdien voor altijd geboekstaafd als Zwarte Zondag, toen het Vlaams Blok zijn opmars inzette. Ik herinner mij nog een vrije radiouitzending van eind jaren ’80 (1988 waarschijnlijk) toen een ontgoochelde Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen verkondigde dat ze zwaar ontgoocheld was over de verkiezingsuitslag. De Zonhovense PVV was wél de grootse partij geworden, maar werd naar de oppositiebanken verwezen door de toenmalige CVP, SP en VU (die een monstercoalitie hadden gevormd). Zes jaar later namen de liberalen klinkend revanche, want door hun absolute meerderheid kon men geen nieuwe coalitie meer sluiten. Na verschillende tussenstappen, toenaderingspogingen e.d. (lang verhaal met flink wat bochten) liet ik mij toch door iemand overhalen om eens mee te komen ‘vergaderen’ (het was meer socializen op café maar soit!) bij de Jong VLD. Er was een klik gemaakt en al snel zou ik onderdeel worden van het liberale meubilair, d.w.z. fractievergaderingen bijwonen van de eigen afdeling én een engagement aangaan in het provinciale bestuur. Er zat ook een redelijke kloof tussen de dorpspolitiek en het provinciaal/nationaal niveau. Op dorpsniveau maakte ik de sprong van de oppositiebanken naar de (absolute) meerderheid mee, nationaal waren de liberalen in opmars maar het kon nog niet worden verzilverd met klinkende verkiezingsoverwinningen én een daaruit voortvloeiende machtsdeelname. Tijdens gemeentelijke onderonsjes waren we vaak (té) kritisch voor de eigen rangen, maar dan wel uit bekommernis (niet om de plaatselijke politici te ergeren). Via via vingen we zelfs op dat de Zonhovense Jong VLD kritischer én taaier was voor het gemeentelijk beleid dan de oppositie. Eigenlijk als sneer bedoeld, maar ook een compliment dat we de luis in de pels zouden blijven (als het écht moest).

Ik was nauwelijks ‘ingezworen’ in het plaatselijk jongerenbestuur of we kandideerden al voor een functie in het provinciaal bestuur. Geloof het of niet, maar deze jongere werd meteen gebombardeerd tot provinciaal secretaris van Jong VLD Limburg. Het ambt klinkt uiteraard plechtiger dan het er in praktijk uitzag. Helaas was er ook hier al snel tweespalt in het bestuur. De vrouwelijke voorzitter was een kei in feestjes organiseren, gezelligheid e.d. terwijl wij net vonden dat er véél te weinig aan échte politiek werd gedaan. Nochtans waren onze maandelijkse vergaderingen in een lokaal boven de Groene Hendrickx best serieus en amusant, anders waren o.a. Marino Keulen (burgemeester van Lanaken) en Johann Leten (gedelegeerd bestuurder van VOKA Limburg) er nooit komen kijken. Van LVZ kregen we zelfs een ruimte op het Leopoldplein aangeboden waar de ledenadministratie kon worden bijgehouden. De vrouwelijke voorzitter van het provinciaal bestuur gaf er uiteindelijk de brui aan, andere mensen stapten mee uit het bestuur, nieuwe kandidaten dienden zich aan. Het leven zoals het is, maar dan in de politiek. Er waren ook magische momenten bij, zoals die keer dat Guy Verhofstadt over zijn Burgermanifesten kwam spreken in een bomvolle zaal in Genk, ‘witte ridder’ Marc Verwilghen die in Leopoldsburg als spreker was uitgenodigd (ikzelf zat toen aan tafel tussen o.a. Hilde Vautmans en Lydia Peeters, ondertussen respectievelijk Europees parlementslid en burgemeester van Dilsen-Stokkem) en daaropvolgend de laatste rechte lijn naar verschillende verkiezingssuccessen én diverse regeringsdeelnames. Ik denk ook terug aan die keer dat Peter Reekmans (huidig burgemeester van Glabbeek) naar een bijeenkomst in het Hasseltse Borrelhuis kwam afgezakt en als een échte patser met zijn Porsche de parking kwam opgedraaid. Hij wilde graag voorzitter worden van Jong VLD nationaal en kwam zijn plannen uit de doeken doen. Ik herinner me nog levendig het idee van zijn ‘discobus’ dat een beetje lacherig werd ontvangen. Wij dachten toen nog dat het als grap was bedoeld maar in Brussel bleek het later pure ernst te zijn. Een volle discobus stuwde hem uiteindelijk naar een glansrijke overwinning. Die kelk liet ikzelf aan mij voorbijgaan, maar ik werd later wél bijgepraat door enkele Zonhovense Jong VLD’ers die er getuige van waren geweest. Net hiervoor ben ik één keer aanwezig geweest op een nationaal partijbestuur ten tijde van voorzitter Eric Finé. Naast een hele hoop heibel over de nakende kandidaatstelling van Peter Reekmans als voorzitter werd er louter over politiek gebabbeld. Ik wist toen onmiddellijk dat de échte politieke jongens en meisjes in de Melsensstraat 34 in Brussel rondliepen maar niet in de Dorpsstraat. In de periode 1999-2000 bouwde ik mijn politieke activiteiten in sneltempo af. Om diverse redenen maar zeker niet uit wrok tegen deze of gene persoon. Het was ‘op’ zullen we zeggen. En er kwam natuurlijk ook alweer een nieuwe, politieke generatie aan. Over dat hele politieke hoofdstuk kunnen we véél zeggen, maar opportunisme is iets dat ze me niet kunnen verwijten. Ik stapte er telkens in toen andere partijen nog sterker stonden.

Posted 18/03/2018 by ambijans in Algemeen