Archive for 09/08/2018

‘In het oog van de klimaatstorm’ (Jean-Pascal Van Yperseele)   Leave a comment

jean-pascal van yperseele

Na een lange periode van droogte en warm weer lijkt het er nu stilaan op dat de kering langzaam is ingezet, zodat we straks terug een ‘normaler’ weerbeeld zullen krijgen. Iedereen met een beetje gezond verstand weet uiteraard dat het al lang geen toeval meer is dat we in 2018 zo’n geweldige zomer hebben gekend. Het heeft voor een groot stuk te maken met de klimaatverandering die al een tijdje gaande is. Als we niet snel werk maken om beter voor onze planeet te zorgen dan zullen we in de toekomst nóg vaker worden geconfronteerd met zachte winters én véél te hete zomers (zeker voor ons land). Dat Donald Trump dit wellicht ‘fake news’ vindt laten we volledig voor zijn rekening … In zijn boek ‘In het oog van de klimaatstorm’ vertelt de auteur over het hoe en waarom van zijn engagement. Maar hij biedt ook een blik achter de schermen van de grote internationale conferenties waar hij al decennia kind aan huis is, strooit kwistig met anekdotes en beantwoordt de vragen die ertoe doen, gaande van ‘Wat is nu echt de staat van het klimaat?’ tot ‘Hoe kunnen we de transitie inzetten?’. Jean-Pascal van Ypersele staat bekend als de klimaatprofessor die er een sport van maakt zo helder en toegankelijk mogelijk te communiceren over de klimaatontwrichting. Dit boek bevat een dialoog tussen Thierry Libaert en de Belgische klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele over zijn betrokkenheid bij het klimaatvraagstuk. Het is niet alleen een portret van deze klimaatpelgrim, maar geeft ook een kijkje in de keuken van de wereldorganisatie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De hoogleraar klimatologie, milieuwetenschapper en prominent figuur binnen het IPCC baseert zijn antwoorden op wetenschappelijke rapporten. Hij geeft een helder beeld van hoe wetenschappers hun boodschappen doorgeven aan politici en wat daar vervolgens al dan niet mee gebeurt. Geschikt voor een breed publiek, dat worstelt met de vraag hoe de wereld zich in de toekomst moet voeden.

Posted 09/08/2018 by ambijans in Literatuur