Archive for 20/04/2019

De top 100 boeken (1) ‘De verborgen geschiedenis’ (Donna Tartt) (1992)   Leave a comment

donna tartt

In deze nieuwe rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de honderd beste romans die ik ooit heb gelezen. Over kleuren en smaken valt eigenlijk een hele hoop te redetwisten dus het staat eenieder vrij om het met mij eens/oneens te zijn. Nu we jaarlijks weer (meer dan 40 boeken!) ‘back on track’ zijn qua leesgewoontes moet zo’n all time favourites leeslijstje zeker lukken. Omdat ik bepaalde genres liever lees dan andere is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één boek dat de 100 niet heeft gehaald, omdat het volgens mij de hype niet waard was.

Schrijfster Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich – in de ban van een leraar – op de bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort. In het tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor iedereen. Wat kan ik hier nog aan toevoegen? ’t Is een spannend boek dat leest als een trein. 544 pagina’s, maar daar stond ik eigenlijk nooit bij stil. Al vrij snel werd gezegd dat de filmrechten van dit boek door iemand waren gekocht. Tot op heden heb ik echter niets meer over de verfilming gehoord. Iemand anders wél?

Laat deze kelk passeren: ‘De celestijnse belofte’ (James Redfield) (1993)

Posted 20/04/2019 by ambijans in Literatuur