Archive for 17/05/2019

De top 100 boeken (5) ‘Nooit meer slapen’ (Willem Frederik Hermans) (1966)   Leave a comment

wf hermans

In deze nieuwe rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de honderd beste romans die ik ooit heb gelezen. Over kleuren en smaken valt eigenlijk een hele hoop te redetwisten dus het staat eenieder vrij om het met mij eens/oneens te zijn. Nu we jaarlijks weer (meer dan 40 boeken!) ‘back on track’ zijn qua leesgewoontes moet zo’n all time favouritesleeslijstje zeker lukken. Omdat ik bepaalde genres liever lees dan andere is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één boek dat de 100 niet heeft gehaald, omdat het volgens mij de hype niet waard was.

‘Nooit meer slapen’ is het meesterlijke verhaal van de jonge geoloog Alfred Issendorf, die in het moerassige noorden van Noorwegen onderzoek wil verrichten om de hypothese van zijn leermeester en promotor Sibbelee te staven. Issendorf is ambitieus: hij hoopt dat hem op deze reis iets groots te wachten staat, dat zijn naam aan een belangrijk wetenschappelijk feit zal worden verbonden. Deze ambitie hangt samen met het verlangen het werk van zijn vader, die door een ongeluk tijdens een onderzoekstocht om het leven kwam, te voltooien. ‘Nooit meer slapen’ is een grootse roman over grote dromen. Auteur Willem Frederik Hermans wordt algemeen met Harry Mulisch en Gerard Reve gerekend tot ‘de grote drie’ van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Wat zo bijzonder is aan dit boek is dat het aan het eind lijkt of je heel veel hebt gelezen en dat er heel veel is gebeurd maar dat alles zo kort en bondig is beschreven dat het boek makkelijk in één dag uit te lezen is. Het is écht zo’n boek dat voor sommige adolescenten het opstapje zou kunnen zijn naar nóg meer leesplezier. Dat was het voor mij in elk geval!

Laat deze kelk passeren: ‘Woensdag gehaktdag’ (Richard Klinkhamer) (2007)

Posted 17/05/2019 by ambijans in Literatuur