Archive for 28/05/2019

De top 100 boeken (7) ‘Heer der vliegen’ (William Golding) (1954)   Leave a comment

william golding

In deze nieuwe rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de honderd beste romans die ik ooit heb gelezen. Over kleuren en smaken valt eigenlijk een hele hoop te redetwisten dus het staat eenieder vrij om het met mij eens/oneens te zijn. Nu we jaarlijks weer (meer dan 40 boeken!) ‘back on track’ zijn qua leesgewoontes moet zo’n all time favouritesleeslijstje zeker lukken. Omdat ik bepaalde genres liever lees dan andere is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één boek dat de 100 niet heeft gehaald, omdat het volgens mij de hype niet waard was.

Tijdens de oorlog wordt een vliegtuig, dat een groep Engelse schooljongens evacueerde, neergeschoten boven een onbewoond, tropisch eiland. Twee van de jongens, Ralph en Piggy, vinden een zeeschelp en gebruiken die om de andere jongens bijeen te roepen. Vervolgens kiezen zij gezamenlijk een leider en bedenken een plan om gered te worden. In het begin genieten de jongens volop van hun onbezorgde leventje vrij van volwassenen, maar al snel worden zij geconfronteerd met problemen van voedsel, leiderschap en samenwerking. Op basis van deze roman won auteur William Golding in 1983 de Nobelprijs voor Literatuur. Deze allegorie over het geweld in de maatschappij is door de eenvoudige jongensboekenstijl toegankelijk én bijzonder vlot leesbaar voor een breed publiek. Dat het boek net geen 250 pagina’s telt, zou zelfs de minder vlotte lezer over de streep kunnen trekken. Het is niet meteen een boek dat je vertrouwen in de mensheid én bij uitbreiding de hele beschaving een boost zal geven. Nu we op verkiezingsvlak alweer een Zwarte Zondag achter de rug hebben lijkt het me net ‘verplicht leesvoer’.

Laat deze kelk passeren: ‘De paardenfluisteraar’ (Nicholas Evans) (1995)

Posted 28/05/2019 by ambijans in Literatuur