Archive for 21/10/2019

De top 100 boeken (30) ‘1984’ (George Orwell) (1949)   Leave a comment

In deze rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de honderd beste romans die ik ooit heb gelezen. Over kleuren en smaken valt eigenlijk een hele hoop te redetwisten dus het staat eenieder vrij om het met mij eens/oneens te zijn. Nu we jaarlijks weer (meer dan 40 boeken!) ‘back on track’ zijn qua leesgewoontes moet zo’n all time favouritesleeslijstje zeker lukken. Omdat ik bepaalde genres liever lees dan andere is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één boek dat de 100 niet heeft gehaald, omdat het volgens mij de hype niet waard was.

Nieuwspraak, Big Brother: het vocabulaire uit 1984 is sinds de eerste publicatie in 1949 in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. Een ambtenaar op het ministerie van Waarheid, Winston Smith, raakt verstrikt in een strijd tegen de alles doordringende Partij en wordt gekweld door zijn gedoemde liefde voor Julia. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit. ‘1984’ is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes. Als we het dan toch over een canon moeten hebben: maak dit boek lezen gewoon verplicht voor middelbare scholieren! Dat het tv-programma ‘Big Brother’ hierdoor ook (onrechtstreeks) in de Vlaamse huiskamers terechtkwam is misschien een klein minpuntje. 😉 Er worden Orwell steeds weer visionaire visies aangemeten, maar laat ons vooral niet vergeten dat net daarvoor WO II had plaats gevonden waarin nogal wat verschrikkingen waren opgedoken. Om nog maar te zwijgen over de nare ervaringen die de auteur zelf meemaakte. In zekere zin was een optimistische visie op het tijdperk daarna niet écht aan de orde. Desalniettemin toch een straf boek!

Laat deze kelk passeren: ‘De beste van Jos Ghysen’ (Jos Ghysen) (2001)

Posted 21/10/2019 by ambijans in Literatuur