Archive for 03/01/2020

De top 100 boeken (42) ‘De tweeling’ (Tessa de Loo) (1993)   Leave a comment

In deze rubriek gaan we 100 weken lang op zoek naar de honderd beste romans die ik ooit heb gelezen. Over kleuren en smaken valt eigenlijk een hele hoop te redetwisten dus het staat eenieder vrij om het met mij eens/oneens te zijn. Nu we jaarlijks weer (meer dan 40 boeken!) ‘back on track’ zijn qua leesgewoontes moet zo’n all time favouritesleeslijstje zeker lukken. Omdat ik bepaalde genres liever lees dan andere is het onmogelijk om vooraf te beweren dat deze super-de-luxe lijst de maatstaf zal zijn van alle dingen, maar we hopen op het einde toch een vrij representatief en smaakvol overzicht te krijgen. Als uitsmijter krijg je elke week ook één boek dat de 100 niet heeft gehaald, omdat het mijns inziens de hype niet waard was.

Twee bejaarde vrouwen, een Nederlandse en een Duitse, ontmoeten elkaar bij toeval in het Thermaal Instituut van het fameuze kuuroord Spa. Wat ze dan nog niet weten is dat ze samen een al in de kindertijd gescheiden tweeling vormen. De volstrekt verhollandste Lotte, die tijdens de oorlog Joodse onderduikers heeft beschermd, staat aanvankelijk uiterst wantrouwig tegenover haar hervonden tweelingzus, maar ze wordt door de verhalen van Anna geconfronteerd met de keerzijde van haar eigen werkelijkheid: het lijden van gewone Duitsers in oorlogstijd. Dit boek van Tessa de Loo heb ik niet zo zeer gekozen omwille van de literaire kwaliteiten, maar eerder omdat het een vlot leesbaar boek is. Mensen die zich niet graag aan de ‘grote’ literatuur wagen omdat ze schrik hebben dat die onbegrijpelijk of vreselijk saai is komen met dit boek (405 pagina’s) hoogstwaarschijnlijk wél aan hun trekken. Voor wie er niet voor terugschrikt om thema’s als schuld, vergeving en de vergankelijkheid van het leven te zien terugkomen in boeken. Wie nog steeds wordt afgeschrikt door zowel dunne als dikke boeken: dit boek werd in 2002 zéér deftig verfilmd.

Laat deze kelk passeren: ‘De avondboot’ (Vonne van der Meer) (2001)

Posted 03/01/2020 by ambijans in Literatuur